Kossorna

Våra kossor


Här på gården har vi kalvar som går på sommarbete.

Våra beten består av porösa slåtterängsjordar som är känsliga för betestramp.