Kött

Grovstyckat helt hängmörat lamm

165 kr/kg med ben. ca (16-19 kg)

Levereras i låda från gården

Finstyckning ( vackat, märkt)

tillkommer    385:-


Gårdsbod

Lamm  styckdetaljer                 

Rökt lammfiol ben 355 kr/kg

Rökt lammfiol urbenad 395 kr/kg


Gårdens  smörgåskorv 

Gårdens grillkorv

Gårdens salami    slut
Priset är inklusive moms.


Vi slaktar alla våra djur

 Lundsbols Lammslakteri i Alunda


Boka rökt lamm till jul  senast 20 nov 2024


När du köper lamm från Gåvastbogård

får  du.

Ekologiska livsmedel som tar största möjliga hänsyn till miljön och djuromsorgen.Inga genmodifierande organismer används. Gåvastbos livsmedel är lokalt och småskaligt närproducerat.

Spårbarhet: uppfödare, slakteri, förädling,direkt till kund. Gården annvänder bara gössel från egna djur.

100%  av fodret är ekologiskt. Ekologisk produktion  innebär ochså att djuren ska leva så naturligt som möjligt. Djuren ska ha gott om plats och få vara ute i naturen. Djur som betar örter och gräs får ett smakligare och nyttigare kött med omega 3 fettsyror. Vi undviker långa djurtransporter för att förhindra att djuren blir stressade. Lammen går och betar med sina mödrar som lär dem vad som är gott och nyttigt. Vi låter djuren växa i sin egen takt. Det gör att köttet blir finfibrigt, ljust och milt i smaken. Djuren får årligen en hälsokontroll av gårdsveterinär från svenska Gårds & Djurhälsan.

Genom att  handla lokalt närproducerat bidrar ni till ett hållbart samhälle, levande landsbygd, bevarande  av svensk utrotningshotad lantras och en ökad biologiskmångfald.