Stickningsbeskrivnigar

Gåvastbos kunder bjuder på inspirerande stickar glädje


.                  Gunilla Falgren 

           stickade en vacker kofta i

          finullsgarnet bonsyren 2017